หลาย ๆ คนมองเห็นประโยชน์ในด้านภาษีกันเป็นอย่างมาก ดังนั้นเวลาที่เรา ยื่นกู้ซื้อบ้าน หรือคอนโดก็ควรจะทราบเงื่อนไขกันให้ถูกต้อง เ...

กู้ซื้อบ้านให้ประหยัดภาษี

/
0 Comments
หลาย ๆ คนมองเห็นประโยชน์ในด้านภาษีกันเป็นอย่างมาก ดังนั้นเวลาที่เรายื่นกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดก็ควรจะทราบเงื่อนไขกันให้ถูกต้อง เพราะหลาย ๆ คนไม่รู้ว่าวิธีการที่ถูกต้องเป็นอย่างไรจึงทำให้พลาดสิทธิประโยชน์ไปอย่างน่าเสียดาย เพราะดอกเบี้ยการผ่อนชำระนั้นจะสามารถนำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ถึง 100,000 บาทเลยทีเดียว

เรามาดูกันว่าการกู้เงินซื้อบ้านหรือคอนโดนั้นจะมีวิธีใดบ้างที่จะทำให้เราประหยัดภาษีได้
  • ทำสัญญายื่นกู้เพียงคนเดียว ไม่ว่าเราจะมีครอบครัวหรือไม่ก็ตามการยื่นกู้ทุกครั้งควรที่จะทำสัญญายื่นกู้เพียงคนเดียวเท่านั้นหากเป็นไปได้ เพื่อที่เราจะได้นำสิทธิทางดอกเบี้ยมาลดหย่อยภาษีให้เต็มจำนวน 100,000 บาท และเราจะได้ไม่ต้องมาแบ่งสิทธิส่วนนี้กับใคร ประโยชน์อีกด้านหนึ่งก็คือจะทำให้เราไม่ติดปัญหาในเรื่องของวงเงินกู้เต็มเพดานการกู้ได้เพราะการกู้ร่วม  ในระบบเครดิตบูโร จะทำการบันทึกวงเงินกู้ของเราเต็มจำนวน ไม่ได้บันทึกเฉพาะส่วน
  • รักษาวงเงินกู้ในระดับ 1,600,000 บาท เพราะเราจะได้นำดอกเบี้ยมาลดหย่อยภาษีได้เต็มจำนวน 100,000 บาท และหากเมื่อใดก็ตามที่ยอดเงินกู้เราลดต่ำลงมามาก ๆ ก็เราวางแผนที่จะซื้อบ้านหรือคอนโดหลังใหม่ต่อไป เพื่อที่จะได้รับสิทธิด้านภาษีได้เต็มที่
  • กำหนดชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เพียงผู้เดียว เพราะเกี่ยวเนื่องกับการขอคืนภาษีของทางสรรพากรอีกเช่นกัน หากเราขายบ้านหลังเก่า เพื่อซื้อบ้านหลังใหม่ การขายบ้านที่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์หลาย ๆ คนนั้น จะถูกมองว่าเป็นการขายของคณะบุคคล ซึ่งไม่ได้อยู่ในข่ายการได้รับคืนภาษี
  • สิทธิของการเป็นเจ้าของบ้าน การซื้อบ้านหรือคอนโด เมื่อดำเนินการในเรื่องเอกสารเรียบร้อยแล้ว เราควรรีบย้ายทะเบียนบ้านเข้าเป็นเจ้าบ้านโดยทันที หรือให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะได้ใช้สิทธิในการขอคืนภาษีในส่วนของการขายบ้านหลังเก่าเพื่อซื้อบ้านหลังใหม่ได้ใน 1 ปี และจะได้รับยกเว้นการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% กรณีที่เราขายก่อนถึง 5 ปี สาเหตุเพราะว่าการที่เราจะได้รับสิทธิในส่วนนี้การต้องมีชื่อหรือเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านอย่างน้อย 1 ปี เท่านั้น 

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นจุดสำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามไป การลงทุนอย่างชาญฉลาดควรมีความรู้ในด้านภาษีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย เพื่อที่จะได้นำไปวางแผนก่อนการลงทุนได้อย่างถูกต้อง 

TAG : การลงทุน , อสังหาริมทรัพย์ , เคล็ดลับการลงทุนYou may also like

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.