เงินเฟ้อ (Inflation) หลาย ๆ คนคงได้ยินคำนี้อยุ่เป็นประจำ ซึ่งมีหมายถึงภาวะที่ราคาสินค้าและบริการมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ มีผลท...

อสังหาริมทรัพย์กับเงินเฟ้อ

/
0 Comments
เงินเฟ้อ (Inflation) หลาย ๆ คนคงได้ยินคำนี้อยุ่เป็นประจำ ซึ่งมีหมายถึงภาวะที่ราคาสินค้าและบริการมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ มีผลทำให้ค่าเงินลดลง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้น หรือการที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะเก็บภาษีเพิ่มขึ้น เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นผลให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เช่นกัน 

มาถึงภาวะเงินเฟ้อกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกัน เพราะผลที่เกิดขึ้นมีทั้งในแง่บวก และในแง่ลบในช่วงเวลานี้ แต่ขึ้นอยู่กับว่าอสังหาฯ ที่เราถือครองไว้นั้นเป็นประเภทใด  

ในภาวะที่ตุ้นทุนสินค้าและบริการสูงขึ้น อสังหาฯ ใหม่ ๆ ก็ต้องเจอกับองค์ประกอบของราคาค่าก่อสร้างโดยรวมที่สูงขึ้น ทำให้การกำหนดราคาขายมีความจำเป็นที่ต้องตั้งไว้ในราคาที่ค่อนข้างสูง แต่หากมีทำเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจหรือทำเลทองก็ดูจะไม่ค่อยมีผลกระทบมากเท่าใด เพราะอย่างไรแล้วเมื่อเทียบกับโอกาสในการทำเงินในอนาคตของผู้ซื้อก็ยังถือว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน 

ส่วนอสังหาฯ ที่ติดสัญญาเช่าระยะยาวจะได้รับผลกระทบมากจากภาวะนี้ เนื่องจากสัญญาที่ทำไว้แล้วในระยะยาวจะทำให้การเก็บค่าเช่าไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ และเราต้องทำตามสัญญาโดยต้องเก็บอย่างคงที่ ซึ่งยิ่งนานวันค่าเช่าที่เราได้รับจะถือว่าต่ำกว่าราคาตลาดในอัตราส่วนโดยรวมมากขึ้นไปเรื่อย ๆ  ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดคือทำสัญญาเช่าในระยะเวลาสั้น ๆ หรือระบุเงื่อนไขไว้ท้ายสัญญาหากเกิดภาวะเงินเฟ้อ หรือให้เป็นไปตามดัชนีผู้บริโภคได้ด้วย  

ส่วนอสังหาฯ เก่าที่มีในครอบครอบอยู่แล้ว ย่อมได้รับผลในแง่บวก เป็นเพราะว่าในภาวะเงินเฟ้อที่ราคาทุกสิ่งทุกอย่างต่างก็พากันขยับตัว อสังหาฯ เก่าเองก็สามารถขยับตัวได้ด้วยเช่นกัน ยิ่งหากตั้งอยู่ในทำเลทองอยู่แล้วละก็ การจะขยับราคาก็ยิ่งจะสามารถทำกำไรให้กับเจ้าของอสังหาฯ ได้อย่างมากเลยทีเดียว ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะขยับราคาจะทำได้มากกว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่เสมอ

ในช่วงภาวะเงินเฟ้อนี้เอง จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกจุดหนึ่งของการลงทุนในอสังหาฯ ว่าเราจะสามารถทำกำไรได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เราเข้าไปถือครองด้วยเช่นกัน


TAG : การลงทุนกับบ้านเดี่ยว , การลงทุนอาคารสำนักงาน ,   การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 
You may also like

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.