อสังหาริมทรัพย์ อันเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ของมนุษย์  เป็นที่อยู่อาศัย  ใช้ประกอบธุรกิจหรือทำการค้า  ที่ทำกิน ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ส...

ข้อดี-ข้อเสียของการลงทุนอาคารพาณิชย์

/
0 Commentsอสังหาริมทรัพย์อันเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ของมนุษย์  เป็นที่อยู่อาศัย  ใช้ประกอบธุรกิจหรือทำการค้า  ที่ทำกิน ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ  ความต้องการอสังหาริมทรัพย์จึงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนประชากร  หากเราต้องการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดนั้น  เราจึงควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมให้มากที่สุด  การลงทุนในอาคารพาณิชย์ก็เช่นเดียวกัน  ปัจจุบันแหล่งข้อมูลสามารถมีให้ค้นหาได้อย่างสะดวกจากอินเตอร์เนต  แต่ปัจจัยสำคัญที่สุดของการลงทุนในอาคารพาณิชย์คือทำเลที่ตั้ง ตัวผู้ลงทุนเองก็ควรสำรวจพื้นที่ที่สนใจลงทุนเพื่อทำการเปรียบเทียบกับราคาซื้อขาย  ราคาเสนอขาย  ทำเลที่ตั้ง  อัตราค่าเช่าในท้องตลาด

การลงทุนในอาคารพาณิชย์มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี :
สามารถเป็นแหล่งทำมาหากิน สถานที่ทำการค้าหรือธุรกิจได้  สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้  เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาว ไม่ว่าจะประกอบกิจการร้านค้าเองหรือปล่อยให้เช่าก็ตาม  อัตราการปล่อยให้เช่าได้ในราคาที่สูงกว่าอัตราค่าเช่าของที่อยู่อาศัย  และสามารถปรับราคาค่าเช่าให้สูงขึ้นได้ตามสภาวะเศรษฐกิจและทำเลที่ตั้งยิ่งถ้าทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีลักษณะโดดเด่นกว่าอาคารพาณิชย์หลังอื่นๆแล้วยิ่งทำให้เราสามารถเรียกราคาให้สูงขึ้นไปอีก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในย่านธุรกิจอยู่แล้ว สำคัญที่ว่าเรามีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายจะทำอะไร  มีสาธารณูปโภคครบครัน  เช่น  น้ำประปา  ไฟฟ้า โทรศัพท์  

ข้อเสีย : 
คือต้องใช้เงินลงทุนสูง  อาคารพาณิชย์มีราคาสูงกว่าราคาที่ดินที่เป็นอาศัย  หรือที่ดินเกษตรกรรมเนื่องจากการรวมค่าทำเลที่ดินเข้าไปด้วยกับตัวอาคารพาณิชย์  การลงทุนในอาคารพาณิชย์ต้องอาศัยความรู้  ทักษะในการตัดสินใจซื้อ  การซื้อแต่ละครั้งนั้นจำเป็นที่ต้องศึกษาและวิเคราะห์อย่างรอบด้าน เพราะการลงทุนประเภทนี้ใช้เงินลงทุนสูง  ข้อจำกัดอีกประการของอาคารพาณิชย์คือการมีพื้นที่ที่คับแคบ  การที่จะดำเนินการปรับปรุงหรือขยับขยายเป็นไปโดยจำกัด  การไม่มีที่จอดรถยนต์ส่วนตัว เป็นต้น 

ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนในอาคารพาณิชย์ควรมองอย่างรอบด้าน และนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียตามที่ผู้เขียนบทความได้สรุปมาให้ เมื่อรู้ข้อดีข้อเสียของการลงทุนในอาคารพาณิชย์แล้วนั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารพาณิชย์ได้มากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่จะลงทุนก็ควรที่จะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนครั้งนี้จะให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่ผู้ลงทุนเอง ขอให้โชคดีกับการลงทุน


TAG : การลงทุนอาคารพาณิชย์ , การลงทุนในอพาร์ทเมนท์ ,  การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 


You may also like

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.