หากจะพูดถึง ที่ดินเปล่า การลงทุนนั้นต้องวิเคราะห์และคาดการณ์กันไปยาว ๆ ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านของการพาณิชย์ที่จะเข้ามาถึงเ...

วิเคราะห์ที่ดินเปล่ากับการลงทุน

/
0 Comments
หากจะพูดถึงที่ดินเปล่า การลงทุนนั้นต้องวิเคราะห์และคาดการณ์กันไปยาว ๆ ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านของการพาณิชย์ที่จะเข้ามาถึงเร็วหรือช้ามากแค่ไหน เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเข้าไปซื้อที่ดินสำหรับการทำเกษตรกรรมมาแต่ดั้งเดิม ซึ่งเป็นที่ดินผืนใหญ่ของชาวบ้านที่ได้ทำกินมาเป็นเวลานาน พอถึงในช่วงวัยของลูกหลานที่ไม่ได้ทำอาชีพเกษตรกรรม  หรือแม้แต่ต้องการขายเพื่อนำเงินมาใช้ในครอบครัว ก็ตาม ย่อมหมายถึงว่าการขยายตัวทางพาณิชย์เหมือนเช่นสังคมในเมืองที่จะเข้าไปถึงนั้น ก็ใช้เวลาในแต่พื้นที่ไม่เท่ากัน

ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนมักจะเกิดขึ้นได้จากการวิเคราะห์ที่ไม่ตรงกับลักษณะทางกายภาพ ซึ่งเราอาจคาดว่าลงทุนซื้อในวันนี้ และจะสามารถทำกำไรได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี จากการที่ผู้ขายเองก็พยายามโน้มน้าวให้ผู้ลงทุนซื้อออกไปให้ได้ แต่กลับกลายเป็นว่าใน 5 ปีที่เราคาดการณ์ไว้ทิศทางความเจริญทางการค้าก็ยังไม่เข้ามาแทนที่ ทำให้การลงทุนกับที่ดินเปล่าในครั้งนี้ ยังไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สักที ประกาศแบ่งขายออกไปบางส่วนมากเท่าไรก็ยังไม่สามารถทำให้เกิดกระแสเงินสดเพื่อมาชดเชยได้ เพราะไม่สามารถตั้งราคาไว้ให้สูงกว่าต้นทุนได้เลย

แต่หากเราสามารถนำเงินทุนที่เป็นเงินเย็นมาลงทุนได้นั้น ก็จะคลายปัญหาความเร่งรีบของระยะเวลาลงไปได้ เพราะถึงอย่างไรแล้วที่ดินเปล่าก็มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอยู่ทุกวัน เพียงแต่เราอาจต้องรอคอยจังหวะของเศรษฐกิจกันสักนิด เพราะเป็นปัจจัยที่ยากต่อการควบคุม 

แต่ความเจริญขึ้นของชุมชนก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราสามารถมีกระแสดเงินสดเพิ่มขึ้นมาได้จากการตัดแบ่งขายออกไปบางส่วน และการที่ผู้ลงทุนมีแผนการพัฒนามาแล้วเป็นอย่างดีย่อมจะทำให้ไม่กดดันต่อปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนการจัดทำให้เป็นตลาดสดแหล่งใหญ่ของชุมชน หรือพัฒนาที่ดินให้เป็นแหล่งการค้าสำหรับผู้สัญจรไปมา เนื่องจากอยู่ในโซนของการเดินทางตลอดปี ก็สามารถจัดทำเลให้เช่าทำการค้าได้เช่นกัน

TAG : การลงทุน , อสังหาริมทรัพย์ , การลงทุนที่ดินYou may also like

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.