อสังหาริมทรัพย์ จัดเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องต่ำ เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน ซึ่งอาจจะเป็นเวลาหลายสิบปีขึ...

การเพิ่มหรือลดลงในมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์

/
0 Comments
อสังหาริมทรัพย์จัดเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องต่ำ เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน ซึ่งอาจจะเป็นเวลาหลายสิบปีขึ้นไป ดังนั้นก่อนที่เราจะเข้าซื้ออสังหาฯ ใดก็ตาม ปัจจัยโดยรอบ กฎระเบียบ แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงมาเป็นลำดับต้น ๆ 

แนวโน้มโครงสร้างผังเมือง หรือการปรับปรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวการขุดท่อระบายน้ำ โอกาสในการขยายถนน หรือทำถนนให้เป็นวันเวย์ อาจมีผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบได้ ในทางลบการทำถนนวันเวย์อาจทำให้การเดินทางเข้าออกในบริเวณนั้นไม่สะดวก ดังนั้นอาจทำให้มูลค่าเพิ่มที่เราคาดหวังไว้ลดลงไปได้ เราจึงควรสอบถามหรือติดตามความเคลื่อนไหวในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อที่จะได้เตรียมปรับแผนงานการทำกำไรของเราให้เป็นไปอย่างราบรื่น ในทางกลับกันหากการขยายถนน หรือสิ่งก่อสร้างเช่นธนาคาร ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ โรงเรียน เริ่มมีการก่อสร้างเกิดขึ้นมา  อสังหาฯ ในบริเวณนั้นก็จะได้รับประโยชน์ในด้านบวกขึ้นมาทันที เราสามารถทำกำไรหรือวางแผนบริหารจัดการให้ง่ายขึ้นมาเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตามข้อกำหนดในการควบคุมการก่อสร้าง ในส่วนของการต่อเติม ปรับปรุง การทาสี ของอสังหาฯ หรือการรื้อถอนเพื่อก่อสร้างใหม่นั้น ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เราควรต้องคำนึงถึง ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ในส่วนใดบ้าง เพราะหากสามารถทำได้อย่างอิสระก็จะทำให้ผู้ลงทุนสามารถกำหนดทิศทางของอสังหาฯ ได้อย่างสบายใจ ไม่ว่าเราจะเล็งเห็นว่าการก่อสร้างในรูปแบบไหนจะสามารถทำกำไรให้สูงสุดให้กับเราได้นั้น ก็จะทำได้เลย มูลค่าเพิ่มของอสังหาฯ ก็จะเพิ่มมากตามไปด้วย แต่หากข้อกำหนดได้ถูกจำกัดขอบเขตเอาไว้ อาจเป็นผลให้มูลค่าเพิ่มของอสังหาฯ ลดลงไปได้ด้วยเช่นกัน 

สภาพแวดล้อมอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเข้ามีผลกระทบกับอสังหาฯ ที่เราครอบครองได้ นั่นคือผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้น ๆ เราควรศึกษาความเป็นมา เป็นไป วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของผู้คนรอบบริเวณด้วยว่าเป็นมาอย่างไร เพราะหากเราเข้าไปลงทุนในทำเลนั้น ๆ แล้ว ผู้อยู่อาศัยในชุมชนจะเกิดการยอมรับและให้การสนับสนุนผู้ลงทุนหรือเปล่า หรือจะเกิดปัญหากลายเป็นความขัดแย้งของชุมชนหรือไม่ ในลักษณะนี้เสมือนหนึ่งว่าทั้งผู้ลงทุนและชุมชนกำลังจะกลายเป็นเพื่อนบ้านกัน และหากปรับตัวเข้าหากันได้ ก็จะทำให้การดำเนินการลงทุนเป็นไปด้วยความราบรื่น ในส่วนนี้จึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอีกหนึ่งประการที่ไม่ควรมองข้าม 

ดังนั้นการสำรวจ สอบถามหรือติดตามความเคลื่อนไหวในส่วนงานดังกล่าวนี้อย่างใกล้ชิด จะทำให้เราได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม หรือปัจจัยภายนอกให้น้อยลงไปได้ และสามารถทำกำไรจากอสังหาฯ เพิ่มมากขึ้นได้เช่นกัน

TAG : การลงทุนที่ดิน , การลงทุนคอนโด , การลงทุนตึกแถว , การลงทุนทาวน์เฮ้าส์ ,
การลงทุน , อสังหาริมทรัพย์
You may also like

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.